Wikier

Vitenskapsmuseet - Museumsstyret

Fakultets - og museumsstyrenes mandat og sammensetning:

Fakultets - og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til, jf. S - sak 15/13,:

 • Strategi og handlingsplaner
 • Strategiske bemanningsplaner
 • Budsjett og hovedfordeling
 • Forskningssatsinger og – profil
 • Emneportefølje og studieprogram
 • Økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av Rektor.

Styrene ved fakultet og NTNU Vitenskapsmuseet har 11 medlemmer:

 • Ekstern styreleder
 • 4 vitenskapelig tilsatte, derav én representant for midlertidig tilsatte
 • 2 studentrepresentanter
 • 1 representant for teknisk - administrativt tilsatte
 • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder

I hver valgkrets velges et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter. Det skal oppnevnes minst 2 rekkefølgevararepresentanter for de eksterne.

Dekan/museumsdirektør er sekretær for styr et og møter fast med talerett.

Les mer i NTNUs styringsreglement.

Medlemmer

Styreleder Marit Anne Hauan
   
Eksterne representanter Siri Granum Carson
  Lars Haltbrekken
Jørn Wroldsen
Varamedlemmer:
Arnfinn Stendahl Rokne
Marit Næss
 
 
 
Teknisk-administrativt tilsatte Ellen Grav Ellingsen
  Varamedlem:
Dag-Inge Øien
 
Midlertidig vitenskapelig ansatte Olena Meleshko
  Varamedlem:
Jo Sindre Eidshaug
 
Faste vitenskapelige ansatte Vibekke Vange
  Jan Grimsrud Davidsen
Heidi Mjelva Breivik
Varamedlemmer:
Øyvind Ødegård
Elisabeth Stur
Frode Ødegaard
 
Studenter Henrik Nielsen Solberg
  Mikkel Emil Lange Friis
  Varamedlemmer:
Tuva Olsen Stavø
Enghild Kristine Steinkjer

 

Protokoller

År Dato   Protokoll
2011 29.09.2011   Museumsstyret - protokoll
  08.12.2011   Museumsstyret - protokoll
       
2012 22.03.2012   Museumsstyret - protokoll
  07.06.2012   Museumsstyret - protokoll
  29.11.2012?    
       
2013 04.04.2013   Museumsstyret - protokoll
  27.06.2013   Museumsstyret - protokoll
  12.12.2013   Museumsstyret - protokoll
       
2014 06.02.2014   Museumsstyret - protokoll
  15.05.2014   Museumsstyret - protokoll
  29.10.2014   Museumsstyret - protokoll
  09.12.2014   Museumsstyret - protokoll
       
2015 04.03.2015   Museumsstyret - protokoll
  15.04.2015   Museumsstyret - protokoll
  01.07.2015   Museumsstyret - protokoll
  09.12.2015   Museumsstyret - protokoll
       
2016 22.06.2016   Museumsstyret - protokoll
  27.10.2016   Museumsstyret - protokoll
  07.12.2016   Museumsstyret - protokoll
       
2017 29.03.2017   Museumsstyret - protokoll
  09.06.2017   Museumsstyret - protokoll
  06.12.2017   Museumsstyret - protokoll
       
2018 15.03.2018   Museumsstyret - protokoll
  25.06.2018   Museumsstyret - protokoll
  22.10.2018   Museumsstyret - protokoll
  10.12.2018   Museumsstyret - Protokoll
       
2019      
  11.03.2019   Museumsstyret - Protokoll
  26.08.2019   Museumsstyret - Protokoll
  02.12.2019   Museumsstyret - Protokoll
       
2020      
  09.03.2020   Museumsstyret - Protokoll
  22.06.2020   Museumsstyret - Protokoll
  02.12.2020   Museumsstyret - Protokoll
       
2021      
  15.03.2021   Museumsstyret - Protokoll
  31.05.2021   Museumsstyret - Protokoll
  30.09.2021   Museumsstyret - Protokoll
  02.12.2021   Museumsstyret - Protokoll
       
2022      
  03.02.2022   Museumsstyret - Protokoll
  25.04.2022   Museumsstyret - Protokoll
  05.05.2022   Museumsstyret - Protokoll