Wikier

VIP-besøk

Besøk fra kongelige, statsråder og andre personer som er viktige for NTNUs interesser skal følge egne retningslinjer. Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen så fort du får vite om VIP-besøket.

English version - VIP visits

  • Fakultetene har informasjonsplikt om VIP-besøk
  • Kommunikasjonsavdelingen har koordineringsansvaret
  • Med det samme du får vite om at en VIP-gjest er ventet til NTNU, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen på: samfunnskontakt@komm.ntnu.no
1126 Visninger