Wikier

Utstedelse av besøkskort

Formål, omfang og ansvar

Formålet med retningslinjen er å ivareta sikkerheten ved NTNU ved behov for kortvarig adgang til NTNUs bygningsmasse. Retningslinjen omfatter alle som bruker NTNUs bygningsmasse. Alle ansatte ved NTNU er ansvarlige for at retningslinjen følges. Driftssjefen er ansvarlig for å gjøre retningslinjen kjent.

Utstedelse av besøkskort ved NTNU

Besøkskort er et upersonlig kort som brukes ved kortvarig behov for adgang til NTNUs bygningsmasse og varer i maksimum 72 timer. Ved behov for adgang utover 72 timer skal det utstedes et personlig kort med bilde.

Det utstedes maksimum 10 besøkskort pr. enhet (instituttnivå eller avdelingsnivå i Fellesadministrasjonen). Besøkskort kan bestilles hos Vakt og service

De som administrerer utlån av besøkskort skal sørge for

  • at korrekte adgangsrettigheter og varighet er satt
  • å kjenne til hvem som har besøkskortene og ta vare på informasjonen i 30 dager
  • at kortene returneres etter bruk
  • forsvarlig oppbevaring av kort som ikke er i bruk
  • å melde til Vakt og service ved tap av eller ødelagte kort

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av Campusservice
Dato: 19.04.2018
Godkjent av driftssjefen
Erstatter: Ny