Wikier

Utenlandsstudier...

Utenlandsstudier i Tanzania

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Læresteder NTNU har avtale med

En full oversikt over alle lærestedene NTNU har avtaler med finner du i avtaledabasen på temasiden om utenlandsstudier.

University of Dar es Salaam (UDSM)

NTNU har en utvekslingsavtale med University of Dar es Salaam. Det er det største og eldste universitetet i Tanzania og ble opprettet som et selvstendig universitet i 1970. Før det var UDSM en del av University of East Africa sammen med Makerere University College i Uganda og  Nairobi University College i Kenya.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk og det kreves ingen språktest for å bli tatt opp.

Skolepenger

Det må betales skolepenger, men dette beløper seg til maks NOK 20000 per semester.

Fag

Universitetet tilbyr et bredt spekter av fag. Det kan være noe vanskelig å finne emnebeskrivelser for de enkelte fag da det varierer fra fakultet til fakultet hva som ligger på hjemmesidene.

Studiepoeng

Tanzania har ikke et nasjonalt system for studiepoeng, men for studier innen Afrikastudier tilsvarer 30 units 60 studiepoeng.

Bolig

Links Office er det internasjonale kontoret og tar seg av innkommende utvekslingsstudenter. De skaffer også rom på campus.

Søknad

Det søkes til UDSM via Internasjonal seksjon.

Visum

Visum kjøpes på flyplassen ved ankomst og koster cirka 50 USD.

Nyttige lenker

Offisielle reiseråd og informasjon om Tanzania finner du på Utenriksdepartementets landsider.

Om Tanzania

  • Offisielt navn: United Republic of Tanzania
  • Største byer: Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Tanga, Mbeya, Iringa, Moshi og Zanzibar By
  • Språk: Kiswahili og engelsk
  • Folketall: Cirka 42 millioner

Selv om Dodoma i dag er hovedstad, er fortsatt store deler av det administrative og politiske livet i Dar es Salaam, som er den tidligere hovedstaden og den største byen.

Klimaet i Tanzania varierer fra varmt og fuktig på kysten til mer temperert klima i det høyereliggende sentrumet av landet. Landet har et subtropisk klima. Det er to regntidsperioder: En fra mars til mai, og en fra november til januar.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger du veiledning til utenlandsstudier i Tanzania? Ta kontakt med rådgiver Nina Moxnes ved Internasjonal seksjon.

1442 Visninger