Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner HiG 2016-2017

HOS

Bachelor i ergoterapi
Bachelor i radiografiBachelor i sykepleie
Further Education Programme in MBSR-MBCT Teacher Training
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
Master i klinisk sykepleie
Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell
Videreutdanning i anestesisykepleie
Videreutdanning i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i operasjonssykepleie
Videreutdanning i oppmerksomt nærvær
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning 60 studiepoeng

IMT

Bachelor i ingeniørfag - data
PhD programme in Computer Science
Master in Applied Computer Science
Master in Interaction Design
Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet
Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet
Master of Science in Information Security
Bachelor i mediedesign
Bachelor i Programmering [Spill | Applikasjoner]
Årsstudium i informatikk
Bachelor i webutvikling

TØL

Årsstudium i økonomi og ledelse
Årsstudium i teknologidesign og ledelse
Årsstudium i landmåling, nettbasertÅrsstudium i landmåling
Årsstudium i GIS - nettbasert
Årsstudium i GIS
Årsstudium i BIM (BygningsInformasjonsModellering)
Påbygning til elkraftingeniør, nettbasert
Master in Sustainable Manufacturing
Byggesakskolen
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft, nettbasert
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft
Bachelor i teknologidesign og ledelse
Bachelor i logistikk
Bachelor i ingeniørfag - maskin, nettbasert
Bachelor i ingeniørfag - maskin
Bachelor i ingeniørfag - fornybar energi
Bachelor i ingeniørfag - elektro (studieretning elkraft), nettbasert
Bachelor i ingeniørfag - elektro
Bachelor i ingeniørfag - bygg, nettbasert
Bachelor i ingeniørfag - bygg
Bachelor i geomatikk
Bachelor i Bærekraftige byggeprosesser

1378 Visninger