Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner HiG 2015-2016

HOS

Bachelor i ergoterapi
Bachelor i radiografi
Bachelor i sykepleie
Further Education Programme in MBSR-MBCT Teacher Training
Master i gerontologi
Master i klinisk sykepleie
Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell
Videreutdanning i anestesisykepleie
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i operasjonssykepleie
Videreutdanning i oppmerksomt nærvær
Videreutdanning i palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase.
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning 60 studiepoeng

IMT

Årsstudium i medieproduksjon
Årsstudium i medieledelse
Årsstudium i informatikk
PhD programme in Computer Science
Master in Interaction Design
Master in Information Security
Master in Applied Computer Science
Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet
Bachelor i webutvikling
Bachelor i spillprogrammering
Bachelor i programvareutvikling
Bachelor i medieproduksjon
Bachelor i medieledelse
Bachelor i mediedesign
Bachelor i ingeniørfag - data
Bachelor i informasjonssikkerhet
Bachelor i drift av nettverk og datasystemer

TØL

Årsstudium i økonomi og ledelse
Årsstudium i teknologidesign og ledelse
Årsstudium i landmåling, nettbasert
Årsstudium i landmåling
Årsstudium i GIS - nettbasert
Årsstudium i GIS
Årsstudium i BIM (BygningsInformasjonsModellering)
Påbygning til elkraftingeniør
Operativt lederskap
Master in Sustainable Manufacturing
Byggesakskolen
Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i teknologidesign og ledelse
Bachelor i logistikk
Bachelor i ingeniørfag - maskin, fleksibel
Bachelor i ingeniørfag - maskin
Bachelor i ingeniørfag - elektro, elkraft - fleksibel
Bachelor i ingeniørfag - elektro
Bachelor i ingeniørfag - bygg, fleksibel
Bachelor i ingeniørfag - bygg
Bachelor i geomatikk
Bachelor i fornybar energi

1322 Visninger