Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner HiG 2009-2010

TØL

Bachelor i ingeniørfag - bygg, konstruksjon, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning
Bachelor i geomatikk
Bachelor i ingeniørfag - bygg, konstruksjon
Bachelor i ingeniørfag - bygg, landmåling
Bachelor i ingeniørfag - bygg, landmåling, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning
Bachelor i ingeniørfag - bygg, prosjektstyring og ledelse
Bachelor i ingeniørfag - bygg, prosjektstyring og ledelse, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning
Bachelor i ingeniørfag - elektro
Bachelor i ingeniørfag - elektro, Y-vei
Bachelor i ingeniørfag - elektro, elkraft, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning
Bachelor i ingeniørfag - industriell design og teknologiledelse
Bachelor i ingeniørfag - industriell design og teknologiledelse, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning
Bachelor i teknologidesign og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel
Byggesakskolen
Fagkandidat finansiell rådgiver
Kommunalfinans
Nettbasert utdanning
Operativt lederskap
Studium i BuildingSMART (Intelligent modellering)
Videreutdanning i GIS
eGIS - Nettbasert årsstudium i geografiske informasjonssystemer
Årsstudium i landmåling
Årsstudium i landmåling, nettbasert
Årsstudium i teknologidesign
Årsstudium i økonomi og ledelse

IMT

Bachelor i drift av nettverk og datasystemer
Bachelor i informasjonssikkerhet
Bachelor i ingeniørfag - data
Bachelor i mediedesign
Bachelor i mediemanagement
Bachelor i medieproduksjon
Bachelor i medieteknologi
Bachelor i programvareutvikling
Bachelor i spillprogrammering
Master i medieteknikk
Master of Science in Information Security
Påbygging for Bachelor i mediedesign
Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi
Årsstudium i mediemanagement
Årsstudium i medieproduksjon

HOS

Bachelor i radiografi
Bachelor i sykepleie, heltid
Bachelor i sykepleie- deltid
Digital kompetanse. Videreutdanning i IKT for helse- og sosialfag
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
Master i klinisk sykepleie
Prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere
Videreutdanning i anestesisykepleie
Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse Trinn I
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse Trinn I/II
Videreutdanning i operasjonssykepleie
Videreutdanning i palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase, trinn I
Videreutdanning i ultralyd for radiografer
Videreutdanning i veiledning

1288 Visninger