Wikier

Arbeidsmiljøutval...

Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund

På denne siden finner du informasjon om stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund (SAMU), et av AMUs underutvalg.

Les mer om Arbeidsmiljøutvalget - AMU | Temaside HMS for ansatte

AMUs underutvalg - Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund

Medlemmer av stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund (SAMU)

Arbeidsgivers representanter (medlemmer m/stemmerett):

Arbeidstakeres representanter (medlemmer m/stemmerett):

Representanter med tale- og forslagsrett:

876 Visninger