Wikier

Skjema - HR

Her finner du HR-skjemaer for lønn og reise.

Ser du etter andre skjema? Se temasiden for skjema
 

Lønn

Logg inn i HR-portalen (PagaWeb) for registrering av reiseregning, timeliste, ferie m.m.

Skjema Engelsk versjon Skjemaet brukes til
Kontoopplysninger utlandsbetaling Account information - payment abroad Innhente opplysninger for å kunne gjennomføre utenlandsbetalinger | Guidance for advance payment
Oppdragsavtale Assignment Agreement Avtale for eksterne oppdragstakere, se anbefaling av nettleser.
P-1 - Lønnsmelding   Manuell lønnsmelding for "Tilgang" og "Endring" i arbeidsforhold
P-6 - Regning for time- og overtidsarbeid   Timeliste for utført timer - og overtidsarbeid (tilsatte uten tilgang til Paga).
Send inn skjema i NTNU Hjelp eller internpost.

Lønn/HR-relaterte skjema:

A1 EU-skjema   Bekreftelse/dokumentasjon på hvilket land medlemmet er trygdet
Flyttemelding for flytting fra Norge (ekstern lenke)   Reporting a move from Norway
Forskuddsutbetaling  Advance payment form Forskuddsutbetaling av lønn, HR-portalen eller Reiseforskudd |  Advance payment, Travel advance
Refusjon av oppgavepliktige utgiftsgodtgjørelser   Veiledning  Refusjon av personlige utlegg | Guidance  Reimbursement of personal expenses
Refusjon av utlegg / utbetaling der faktura ikke foreligger (for ikke-ansatte ved NTNU) Reimbursement of expenses / Payments without invoice (for non-employees at NTNU) Mer om  Refusjon av personlige utlegg | More information Reimbursement of personal expenses
Tjenestetelefon - trekk i lønn   Trekk i lønn for privat bruk av mobiltelefon dekket av NTNU

 

Reiser

Logg inn i PagaWeb for å registrere reiseregninger eller kjørebok.

Skjema Engelsk versjon Skjema brukes til
Forhåndsgodkjenning av tjenestereiser, kurs og seminar Pre-approval of business travel, seminars, courses etc. Alle reiser skal godkjennes av leder før avreise
Kontoopplysninger - utlandsbetaling  Account information - payment abroad Innhenting av nødvendige opplysninger for utlandsbetaling (Guidance for advance payment)
Oppgjørsskjema for tilskuddsreiser, stipend, forskningstermin eller faglig tilskuddsreise e.l.   Tilskudd, stipend i arbeidsforhold

Reiseforskudd (Fellesadministrasjon)

English  Mer info om forskuddsutbetaling ved reise | Info about advance payment
Reiseforskudd (alle fakultetene og VM)    
Reisestipend i grunnutdanning / Utbetaling der faktura ikke foreligger.    Stipend til studieforhold til og med mastergrad (- ingen innrapportering, dvs. trekkfri)
Reiseregning for ikke-ansatte med norsk bankkonto (pdf)   Travel expenses claim for non-employees with foreign bank account (pdf)

Travel expenses claim for non-employees with Norwegian bank account (pdf)
Reiseregning for ikke-ansatte ved NTNU | Travel expenses claim for non-employees
1496 Visninger