Wikier

Skjema - HR

Her finner du HR-skjemaer for lønn og reise.

Fra 1. januar 2023 legges HR-portalen ned og erstattes av Selvbetjeningsportalen. Innholdet på denne siden vil derfor bli endret.

Ser du etter andre skjema? Se temasiden for skjema
 

Lønn

De fleste skjema om lønn finner du i Selvbetjeningsportalen og i NTNU Hjelp

Skjema Engelsk versjon Skjemaet brukes til
Kontoopplysninger utlandsbetaling Account information - payment abroad Innhente opplysninger for å kunne gjennomføre utenlandsbetalinger | Guidance for advance payment
Tilsetting og arbeidskontrakt Time-limited contracts Time-, måned- og oppdragskontrakt
P-1 - Lønnsmelding   Manuell lønnsmelding for "Tilgang" og "Endring" i arbeidsforhold
P-6 - Regning for time- og overtidsarbeid   Timeliste for utført timer - og overtidsarbeid (tilsatte uten tilgang til Paga).
Send inn skjema i NTNU Hjelp eller internpost.

Lønn/HR-relaterte skjema:

A1 EU-skjema    
Flyttemelding for flytting fra Norge (ekstern lenke)   Reporting a move from Norway
Forskuddsutbetaling  Advance payment form Forskuddsutbetaling av lønn, HR-portalen eller Reiseforskudd |  Advance payment, Travel advance
Refusjon av  personlige utlegg Reimbursement of personal expenses   
Betalmeg - refusjon og godtgjørelse for ikke-ansatte Betalmeg - reimbursements for non-employees Reiseregning for ikke-ansatte
Tjenestetelefon - trekk i lønn   Trekk i lønn for privat bruk av mobiltelefon dekket av NTNU

 

Reiser

De fleste skjema for reiser finner du i Selvbetjeningsportalen.

Skjema Engelsk versjon Skjema brukes til
Reisesøknad og forskudd Travel requests and advances Søka om reise og søke om forskudd
Les mer på Reiseregning og Reiseforskudd 
Kontoopplysninger - utlandsbetaling  Account information - payment abroad Innhenting av nødvendige opplysninger for utlandsbetaling (Guidance for advance payment)
Oppgjørsskjema for forskningstermin og stipendreiser   Tilskudd, stipend i arbeidsforhold
Betalmeg - reiseregning for ikke- Betalmeg - travel expenses claim for non-employees  
3305 Visninger