Wikier

Samlokalisering

Samlokalisering - ØK

Her finner du dokumenter og informasjon knyttet til samlokalisering av Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Handelshøyskolen og fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for økonomi. 

Se også overordnet side for samlokalisering

Dokumenter

Endelig møbleringsplan, oktober 2018

Møbleringsplaner med antall studentarbeidsplasser

Forslag til møblering fra arkitekt

Skissert etter kartlegging i juni 2018

Etasjetegninger, mai 2018

Fordeling av arbeidsplasser, august 2018

Gjennomføringsplan juni 2018

Revidert planskisse 16. mars 2018

Planskisser på høring mars 2018

Andre dokumenter

Møtereferater

Styringsgruppa

Koordineringsgruppa

Innsidameldinger om samlokalisering

Innsidameldinger om samlokalisering på økonomifakultetet

Styringsgruppe

TilknytningNavn
Dekan ØKMonica Rolfsen, leder
Instituttleder, ISØAnne Borge Johannesen
Instituttleder, HHSArve Pettersen
Seksjonssjef, fak.adm.Tove Tveråmo
Seksjonssjef, fak.adm.Gunnar Bendheim
Verneombud, ISØAnders Skonhoft
Verneombud, HHSStein Frydenberg
Verneombud. fak.adm.Kjersti Forbregd
Student, FTVIda Røisgård Pettersen
Student, FTVYngvild Løken

Koordineringsgruppe

TilknytningNavn
Seksjonssjef, fak.adm.Tove Tveråmo
KommunikasjonKari Støre Gullichsen
Ansatterepresentant, fak.adm.Svein Olav Antonsen
Ansatterepresentant, HHSJan Tore Solstad
Ansatterepresentant, ISØPer Tovmo
ITV, HHSDharan Suntharalingam
ITV, ISØInger Weltz

Arbeidsgruppe, studenter

Studentene har opprettet en egen arbeidsgruppe. 

LOSAM - medbestemmelse

Ansattes medbestemmelse utøves gjennom LOSAM. Arealdisponering er en forhandlingssak i LOSAM. Gå til LOSAM ØK sine sider for å se oversikt over sammensetningen.

766 Visninger
Vedlegg