Wikier

SSH

SSH står for Secure SHell, og oppretter en kryptert forbindelse mellom deg og området du kobler deg til. Her viser vi til noen SSH-klienter, oppsett av SSH mot NTNUs servere, samt hvordan å bruke SSH med X-window forwarding. 

English version - SSH

Temaside om IT-hjelp | Alle sider merket med ssh   

login.stud.ntnu.no vs login.ansatt.ntnu.no

Studenter kan koble seg opp mot login.stud.ntnu.no via terminal eller et eget SSH-program. For ansatte skal man tilsvarende benytte login.ansatt.ntnu.no.

Videre i artikkelen vil vi benytte login.stud.ntnu.no i eksemplene. Erstatt dette med login.ansatt.ntnu.no dersom du er ansatt.

SSH via terminal

Man kan koble til med SSH uten å måtte installere ekstra programvare ved å benytte Mac og Windows sine respektive terminal-applikasjoner. Eksempelet under viser hvordan man kobler til login.stud.ntnu.no med SSH.

 1.  Det første vi må gjøre er å åpne en terminal: 
  • Mac: Åpne applikasjonen: Terminal 
   (Trykk på cmd+mellomrom og søk etter «terminal»)
  • Windows: Åpne applikasjonen: Ledetekst 
   (Trykk på Windows-knappen og søk etter «Ledetekst»)  
 2. Skriv inn og kjør kommandoen: ssh brukernavn@login.stud.ntnu.no
  (Bytt ut "brukernavn" med ditt eget NTNU-brukernavn)

For å lese om flere av mulighetene til SSH kan du se på manualsidene til denne kommandoen ved å kjøre "man ssh" i terminalen/skallet. 

Programmer

Her finner du endel lenker til forskjellige SSH-klienter som du kan installere på maskinen din, som nevnt ovenfor er det ikke nødvendig å installere dem for å bruke SSH. 

Disse programmene er beregnet for bruk på hjemmemaskiner - du må ikke forsøke å legge dem inn på maskiner på NTNU uten å snakke med den systemansvarlige først. Den systemansvarlige skal sørge for at en SSH-klient er installert på alle maskiner.

Klient Operativsystem Lisenstype
TermiusIOS/AndroidFree/Subscription
OpenSSHUNIX, Linux, MacOS XFreeware
PuTTY WindowsFreeware/Shareware
iTerm MacOS XFreeware/Donationware

Sett opp videresending av X-window med SSH

Hva er X-Window Forwarding?

Med X-Window Forwarding får du tilgang til å kjøre grafiske applikasjoner lokalt på din maskin, selv om applikasjonen befinner seg på en av NTNUs servere.

Oppsett (Windows)

I Windows finnes ikke X Windowing som standard, men du kan koble til en X-Window tjener ved å benytte for eksempel X-win32, og så koble deg til login.stud.ntnu.no når den spør etter en server å koble til.

Oppsett (Linux/UNIX/MacOS X)

 1.  Installer X-window støtteverktøy 
 2. Åpne konsoll/terminal og kjør kommandoen: ssh -X -C brukernavn@login.stud.ntnu.no

Dette setter opp forwarding av X-window automatisk. DISPLAY miljøvariabelen på maskinen du logger inn på skal da også settes automatisk ved login. "-C" gjør at du får komprimering av forbindelsen, noe som vanligvis er ønskelig når man videresender X-window. Se seksjonen under dersom du opplever problemer.

Vanlige problemer

Feilsøking på maskinen du kobler til (X-window)

For å sjekke om DISPLAY virkelig ble satt riktig kan du i bash/csh/tcsh gjøre følgende:

env | grep DISPLAY

(nøyaktig som det står skrevet med tanke på små/STORE bokstaver). Du skal da få et resultat som ser omtrent slik ut:

DISPLAY=localhost:16.0

Tallet etter DISPLAY=localhost: kan variere fra login til login, og det er ikke meningen at man skal sette DISPLAY selv. Dette vil eventuelt sette opp en vanlig, ukryptert tilkobling.

Feilsøking på maskinen du kobler til med (X-window)

Husk på at DISPLAY variabelen må være satt riktig på maskinen du kobler til med. Dette settes ikke automatisk. Hvis du kobler til med f.eks. linux hjemmefra, kan du i en konsoll sjekke om DISPLAY er satt riktig med:

env | grep DISPLAY

Denne vil normalt sett være: DISPLAY=localhost:0.0

Du kan teste om dette fungerer med å f.eks. kjøre:

xterm

Hvis du ikke får noen feilmeldinger, og det dukker opp en ny terminal på skjermen er alt satt opp riktig. Hvis ikke kan du sette DISPLAY manuelt. Dette gjøres i bash slik:

export DISPLAY=localhost:0.0

og i csh/tcsh slik:

setenv DISPLAY localhost:0.0

Se også

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.