Wikier

Prosjektstøtte...

Søke NFR- og andre prosjekt - IE

Målgruppe

Målgruppe er prosjektledere og andre som skal bidra med prosjektbudsjettering for hele prosjektet eller for den delen av prosjektet som gjelder eget institutt.

Hensikt

Hensikten er å gi kunnskap og veiledning slik at prosjektledere kan

 • budsjettere prosjekt ved å bruke NTNUs budsjettmal
 • fylle inn NFRs søknadsskjema
 • sørge for kvalitetssikring og godkjenninger før søknaden sendes.

Søknadsprosessen

Les mer om prosessen med å planlegge og søke midler til forskningsprosjekt

Undersider

Child Pages (5)

 • Budsjettmaler

  NTNUs budsjettmaler for utfylling av budsjett til NFR- og andre prosjekt Det finnes ulike Excel-maler for budsjettering. Mal avhenger av typen prosjekt som skal budsjetteres (NFR-prosjekt, annet...

 • Case - NFR budsjett

  Caset er et institutt som søker om finansiering hos NFR uten andre samarbeidspartnere i prosjektet. Kostnader som inngår i prosjektet: Personalkostnader Reiser og andre driftskostnader...

 • Case - NFR søknadsskjema

  Alle obligatoriske felt må være fylt inn for at det skal være mulig å sende inn søknaden. Det er veiledning til hvert punkt i selve søknadsskjemaet.  Det er noen endringer fra tidligere. Les derfor...

 • Roller og ansvar

    Administrativ enhet og - ansvarlig For prosjekt med ekstern finansiering ≤ 10 millioner kroner er institutt administrativ enhet og instituttleder administrativ ansvarlig. Instituttleder...

 • Økonomibegrep

  Innholdsfortegnelse [-] Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Bidragsfinansiert aktivitet Oppdragsfinansiert aktivitet Maconomy TDI-modellen Direkte kostnader Indirekte kostnader...