Wikier

Reiseregning

Reiser for midlertidig ansatte

Retningslinjer ved reise for innleide arbeidstakere (ikke-ansatte) og midlertidige ansatte.

Obs! Fra januar 2023 flyttes denne siden til:

English version - Travel for temporary employees

Temaside reise | Sider merket reise

Reiser for innleid arbeidstaker

NTNU forhåndsbestiller som regel reise og opphold for den innleide arbeidstakeren. Dette kan innebære; fly, tog, drosje, hotell og pensjonat med mer. Ved avtale kan vedkommende selv bestille dette gjennom NTNUs reisebyrå Berg-Hansen, men da må oppdragsgiverens navn (fra NTNU) registreres slik at NTNU blir fakturert. At universitetet betaler reiseutgiftene må spesifiseres i reiseregningen.

Ved oppdrag til selvstendig næringsdrivende er det ikke anledning til å kjøpe flybilletter, hotellopphold med mer for NTNUs regning.

Reiser for midlertidig ansatte

Midlertidige ansatte kan få kredittkort gjennom NTNU dersom ansettelsesforholdet eller reisen er av tilstrekkelig varighet. Dersom du innvilges kredittkort, skal du betale alle reiseutgifter selv og få igjen pengene dine ved å levere reiseregning etter reisen. Om ikke, se regler for innleide arbeidstakere over.

Kontakt

Kontaktpersoner for reise

Berg-Hansens webgate | E-post: trondheim@berg-hansen.no

Telefon: 08050 eller 22 00 80 50 fra utlandet. Tjenesten medfører ekstra kostnader. Åpningstider 08.00-17.00.