Wikier

Registrere arbeidstid i Min Tid

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan registrere arbeidstid i Min Tid - HR-portalen. Informasjonen gjelder for faste og administrativt ansatte.

English version - Recording hours in Min Tid

Obs! Fra 1. januar 2023 erstattes HR-portalen og Min Tid av Selvbetjeningsportalen. Se veiledningene på dfo.no som viser hvordan du registrerer tid fra januar.

Hovedside Registrere arbeidstid | Sider merket med arbeidstid

Er du timelønt? Se Registrere arbeidstid i Min Tid for timelønte

Logg inn i HR-portalen (Paga)

 Logg inn i HR-portalen NB: Bruk VPN dersom du er ikke tilkoblet til NTNUs nett.

Registrere arbeidstid i Min Tid - HR-portalen

Klikk på Min Tid under menyen øverst til venstre eller på snarveien på forsiden i HR-Portalen

Du kan registrere arbeidstiden på to måter:

 • Trykke på Registrere inn/ut
 • Skrive inn tid når du kommer/går i Start/Stopp-feltet for hver dag. Her kan du også korrigere og etterregistrere tiden din.
 • For å få frem flere linjer pr dag klikker du på det grønne plusstegnet.
 • Klikk Lagre, trykk så Godkjenn data når du er ferdig å registrere.

Aktuelle koder «Arbeid utover normaltid»

 • 5 = Mertid Fastlønnede. Den gir ordinær timelønn for deltidsansatte opptil 100% stilling. Denne koden må benyttes hvis mertid utover ordinær arbeidstid skal utbetales. Hvis det ikke gjøres et valg i feltet Arb. utover normaltid på timene, så går timene inn i fleksisaldoen. Mertid skal avtales med leder.

Generelt bilde min tid

Generelt

 • Det er mulig å Angre godkjenning hvis du oppdager at du har ført feil.
 • Gul hengelås viser at du har godkjent tiden din.
 • Min Tid er åpen for registrering 30 dager tilbake i tid. Etter 30 dager låses systemet. Ta kontakt med tjenestesenteret hvis du har glemt en dag lengre tilbake i tid.
 • Merknadsfeltet (markert med blyant og ark) kan benyttes til å spesifisere bruk av tid eller for å holde oversikt over når du har benyttet avspasering.

Registrere fleksitid og avspasering

 • Fleksitid/innarbeiding legges til/fra automatisk.
 • Uttak av fleksitid trenger ikke registreres, du bare unnlater å registrere arbeidstid den dagen.
 • Du bør Godkjenne data for eksempel hver uke, minimum hver måned, for å vise at du har ført ferdig arbeidstiden din.
 • Du bør godkjenne dine tidsregistreringer uansett om du skal ha noe utbetalt eller ikke.

Registrere overtid mm

 • Linje 2: Viser opparbeiding av fleksitid (+ tid), her 45 min.
 • Under Fleksitid ser du fleksitidssaldoen din.

Aktuelle koder «Arbeid utover normaltid»

 • 50 = Reisetid innland. Styrer hva som er reisetid av dagen din på reise (Innland).
 • 51 = Reisetid utland. Styrer hva som er reisetid av dagen din på reise (Utland).

Aktuelle Trekk saldo-koder

 • 1 = Trekk fleksitid. Styrer trekk fra fleksisaldoen. Brukes bare for å styre uttak av fleksitid der det også skal skrives overtid.
 • 3 = Trekk reise/overtid saldo. Styrer trekk fra saldoen med reise/overtid/overtidstillegg avspasering.
 • 6 = Trekk ekstratid særavtale. Styrer trekk fra særavtale kontoen.

Registrere uttak fra spesifisert saldo

For å styre «uttak» av dine saldoer:

 • Legg ønsket uttak på egen linje og velg Trekk saldo.
 • Oversikt over koder finnes lenger ned på siden.

Eksempel:

 • 08:00–14:00 - tilstede på jobb
 • 14:00–15:45 - med kode 3 under Trekk saldo. Dette styrer at 1 time og 45 minutter blir tatt av reisetidssaldo i stedet for fleksitidssaldoen.
 • "e" indikerer at tid er endret manuelt

Uttrekk fra spesifisert saldo

Registrere overtid

Hvis det er avtalt overtid må du velge Arb. utover normaltid for å få utbetalt tillegget, eventuelt hele overtiden.

Du må lagre og godkjenne data for at overtid skal bli utbetalt.

Registrere overtid

Linje 1: Viser opparbeiding av overtid, her 4 timer. Ved å velge "11" (koden for overtid, se oversikt over koder lenger ned på siden), Lagre og Godkjenne data så går overtiden til utbetaling, etter godkjenning av leder. Hvis det er opphold mellom normal arbeidstid og overtid så legges tidene på egen linje og da velges kode "12" (overtid egen linje)

Under Reisetid/Overtid/Avsp ser du oversikt over timer som er reisetid eller timer hvor overtidstillegget er utbetalt

Aktuelle koder «Arbeid utover normaltid»

 • 11 = Overtid. Hvis denne koden legges på timene så utbetales det overtid, men dette skal være avtalt med leder på forhånd.
 • 12 = Overtid på egen linje. Benyttes der det er opphold mellom vanlig arbeidstid og overtid.
 • 21 = Overtid avspasering. Gir utbetaling av overtidstillegget og timer går til fleksisaldo. Skal være avtalt med leder på forhånd.
 • 22 = Overtid avspasering på egen linje. For å styre overtid på hele den definerte perioden.

Registrere fravær

Ved heldagsfravær skal fraværet registreres i HR-portalen (Paga), for eksempel: Ferie, permisjoner, velferdspermisjon, sykefravær (egenmelding). Det blir etterpå overført til Min Tid.

Ved fravær som sykemelding, egenmelding o.l. så vil fraværet vises med rødt til høyre. Dette betyr at fraværet er godkjent og overført fra HR-portalen (Paga).

Ved delvis permisjon vil tiden vises som fravær og arbeidet tid vil komme til fratrekk fra dette.

Hvor mye du skal arbeide iht. sykemelding avtales med nærmeste leder. Det vil ikke komme opp en gitt prosent som skal registreres, men du fører den tiden du er på arbeid.

Skjermbilde HR Fravær

Aktuelle trekk saldo-koder

 • 490 = Ammepermisjon m/lønn. Legges på egen linje for å definere når det er tatt ut ammetid og gir gyldig fravær.
 • 610 = Tillitsvalgt-tid

Registrere ammefri

 • 08:00–09:00 - med kode 490 under Trekk saldo
 • 09:00–14:00 - tilstede på jobb
 • 14:00–15:00 - med kode 490 under Trekk saldo. Da vil ammefri legge seg som gyldig fravær på aktuelle dag(er).

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt tjenestesenteret:

 NTNU Hjelp