Wikier

Råd ved Institutt for naturhistorie sin wiki-side

Institutt for naturhistorie har et råd som er valgt i henhold til NTNUs styringsreglement og er bestående av følgende representanter: tre vitenskapelige, en teknisk-administrativt tilsatt, en midlertidig tilsatt samt to eksterne rådsmedlemmer. Instituttrådet ledes av instituttleder og vil være et redskap for medvirkning. Medvirkning forstås som muligheten til å uttale seg om et saksforhold før en beslutning treffes.

Råd ved Institutt for naturhistorie 2021 - 2023

Stilling Representant
Rådsleder Instituttleder Ingrid Ertshus Mathisen
   
Eksterne representanter Førsteamanuensis Ottar Michelsen
  Forskningssjef SINTEF Ocean AS Gunvor Øie
   
Vitenskapelig tilsatte Forsker Elisabeth Stur
  Forsker Gaute Kjærstad
Professor/Forsker  James Speed
 
Midlertidig vitenskapelig tilsatte Stipendiat Marte Fandrem
   
Teknisk/administrativt tilsatte Senioringeniør Tommy Prestø
   

Studentrepresentant

 

Protokoller

År Dato Møteinnkalling Sakspapirer Protokoll
2010 16.03.2010     Protokoll SN Seksjonsstyre 16.03.10
2010 24.11.2010     Protokoll SN Seksjonsstyre 24.11.10
2011 03.03.2011     Protokoll SN Seksjonsstyre 03.03.11
2011 01.12.2011     Protokoll SN Seksjonsstyre 01.12.11
2012 01.03.2012     Protokoll SN Seksjonsstyre 01.03.12
2012 20.09.2012     Protokoll SN Seksjonsstyre 20.09.12
2012 22.11.2012     Protokoll SN Seksjonsstyre 22.11.12
2013 12.03.2013     Protokoll SN Seksjonsstyre 12.03.13
2013 22.05.2013     Protokoll SN Seksjonsstyre 22.05.13
2013 21.11.2013     Protokoll SN Seksjonsstyre 21.11.13
2014 24.04.2014     Protokoll SN Seksjonsstyre 24.04.14
2014 20.11.2014     Protokoll SN Seksjonsstyre 20.11.14
2015 12.03.2015     Protokoll SN Seksjonsstyre 12.03.15
2015 21.05.2015     Protokoll SN Seksjonsstyre 21.05.15
2015 02.11.2015     Protokoll SN Seksjonsstyre 02.11.15
2016 08.06.2016     Protokoll SN Seksjonsstyre 08.06.16
2016 24.11.2016     Protokoll SN Seksjonsstyre 24.11.16
2018 19.09.2018     Referat INH Instituttråd 19.09.2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

16.05.2019

30.10.2019

28.05.2020

10.12.2020

16.06.2021

08.12.2021

   

Referat INH Instituttråd 16.05.2019

Referat INH Instituttråd 30.10.2019

Referat INH Instituttråd 28.05.2020

Innkalling og referat 10.12.2020

Innkalling og referat 16.06.2021

Innkalling og referat 08.12.2021