Wikier

Råd og utvalg ved IV

Råd og utvalg ved EPT

Oversikt over ledergruppe, utvidet ledergruppe og utdanningsutvalg ved Institutt for energi- og prosessteknikk. Medlemslister i den engelske versjonen av sida.

English version - Committees and boards at EPT

Temaside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg | Siste meldinger om valg ved EPT

Ledergruppen ved EPT

Ledergruppen ved instituttet består av instituttleder, administrativ leder, faggruppeledere og lab-leder. Gruppen har møter hver annen uke og er rådgivende for instituttleder.

Se medlemsoversikt på den engelske versjonen av sida: Management Group at EPT.

Utvidet ledergruppe ved EPT

Ledergruppen supplert med valgte medlemmer:

 • 2 valgte representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling
 • 1 valgt representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling
 • 1 valgt representant for teknisk-administrativt ansatte
 • 2 valgte studentrepresentanter

Se medlemsoversikt på den engelske versjonen av sida: Extended Management Group at EPT

Mandat for utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe er rådgivende organ for instituttleder og skal behandle følgende saker:

 • Strategi og handlingsplaner
 • Strategiske bemanningsplaner
 • Budsjett- og hovedfordeling
 • Forskningssatsinger og –profil
 • Emneportefølje og studieprogram
 • Økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Utvidet ledergruppe har normalt to møter i semesteret.

Se også: Innsida-meldinger tagget utvidet ledergruppe EPT

Utdanningsutvalget ved EPT

Utdanningsutvalget består av nestleder for utdanning, representanter for studieprogram ved EPT (institutt-tillitsvalgte, ITV), labrepresentant og sekretær.

Se medlemsoversikt på den engelske versjonen av sida: Education committee at EPT.

Se også: "Utdanning ved EPT: Hvem er hvem?"

Mandat for utdanningsutvalget

 • Utvalget er rådgivende til instituttleder
 • Utarbeider strategi for langsiktig utvikling av utdanningstilbud ved EPT
 • Være bindeleddet mellom institutt og programråd for i de ulike studieprogramutvalg som EPT er delaktig i (se studieprogramråd ved IV-fakultetet).
 • Sikre god kommunikasjon mellom instituttet, studieprogrammene og utdanningsutvalget på fakultet
 • Være programutvalg for EPTs 2-årige programmer som ikke har etablert eget programutvalg
 • Evaluere søknader relatert til innovative undervisningsmetoder og pedagogikk
 • Implementering og resultatoppfølging for NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning
 • Bidra, sammen med instituttets administrasjon og leder, for å sikre god intern kommunikasjon ved EPT relatert til utdanningsaker
 • Bemanning av fag:
  • Bidra sammen med emnekoordinator for planlegging av undervisningsbelastning i emner
  • Ved forskerterminer og permisjoner skal utvalget bidra, sammen med emnekoordinator, å finne løsning for berørte emner