Wikier

Praksis i...

Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM

Denne nettsiden gjelder sykepleierstudenter som tilhører kull 2018 og kull 2019, og som følger gammel studieplan:

For studenter som følger ny studieplan - kull 2020 og 2021 - følg denne lenken.

Informasjonen inneholder alle opplysninger student og praksisveileder trenger for å forberede, planlegge og gjennomføre læringsaktivitet, samt forberede seg på innhold i praksisavtale og vurderinger.

Når praksissted er valgt legges det ut aktuelle epostadresser til hvert enkelt praksissted.

Organisering av praksis

Kliniske praksisstudier er nærværspliktig. En praksisuke tilsvarer 40 timer studieinnsats, hvorav tilstedeværelse på praksisstedet utgjør gjennomsnittlig 30 timer.

Studenter går i vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. Studenten kan etter eget valg benytte inntil 2 dager til for eksempel hospitering, kurs eller deltakelse i arrangement i regi av studentorganisasjoner. Dette skal være dokumentert, planlagt og godkjent av praksisveileder og lærer.

For hver veiledet periode skal det inngås praksisavtale, og gjennomføres midt- og sluttvurdering i forhold til læringsutbyttene for praksisperioden. Praksislærer tar den avgjørende beslutningen om studentens faglige nivå er tilstrekkelig for å bestå praksisperioden. Utgangspunktet er lærers vurdering, praksisveileders vurdering og studentens egenvurdering.

Utover de formelle vurderingsmøtene, har praksislærer jevnlig refleksjon med sine studenter. Det er obligatorisk arbeidskrav tilknyttet alle praksisperiodene.

Praksisskjemaer

Formelle krav

Hjelpemidler for å få oversikt over læresituasjoner og erfaringer

Retningslinjer og informasjon

Praksis ved St. Olavs Hospital

Informasjon om ID-kort, garderober og arbeidsantrekk

Studieplaner

Studieplaner med emnebeskrivelser for de ulike emner og kull finner du på https://www.ntnu.no/studier/studieplan#programmeCode=SPBSP

Kontakt

Studieveiledere

Lena Sæternes (1.studieår), Heidi Krutvik (2.studieår) og Torhild Dragsten (3.studieår).

Emneansvarlige

Espen Sagsveen, psykisk helsearbeid

Therese Antonsen, kirurgisk område

Valgjerd Frengen Sæbø, medisinsk område

Ingrid L. Lødemel, Kommunehelsetjenesten - Hjemmebasert omsorg

Hanne Karlsaune, kommunehelsetjenesten - Institusjon

Ser du etter noe annet? Temaside for studieinformasjon for studenter på Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)