Wikier

Praksis for helseutdanninger Gjøvik

Helseutdanningene ved NTNU i Gjøvik (IHG) har praksis i utdanningene. Her er regelverk som du som student må forholde deg til, i tillegg finner du søknader for å få dekket ekstra reise- og boutgifter i forbindelse med praksis.

Se gjerne:

Politiattest

For studier ved NTNU der det er praksis eller ferdighetstrening og der studenten slik kan komme i kontakt med mindreårige eller andre svake grupper kreves. Les mer om politiattest

Skikkethetsvurdering

En skikkethetsvurdering innebærer at NTNU foretar en løpende vurdering av studentens faglige og personlige forutsetning for å kunne fungere som lærer eller helse- og sosialpersonell. Mer om skikkethetsvurdering

Taushetserklæring

Ifølge Lov om universitet og høyskoler § 4-6 har "En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for".

Alle studenter må derfor underskrive fakultetets taushetserklæring ved oppstart, og ofte må man også underskrive taushetserklæring på det aktuelle praksisstedet.

Semesterplan/årsplan

Søknad om dekning av ekstra reiseutgifter/boutgifter under praksis

Studentene kan enten søke om refusjon etter først å ha lagt ut for utgiftene sine, eller søke om tidlig utbetaling/stipend for utgiftene. Dokumentasjon kreves i begge tilfeller.

  • Studenter som søker stipend/tidlig utbetaling: Studenten sender inn skjema til instituttet vedkommende tilhører. Dette skjemaet er tilgjengelig her.
  • Studenter som søker om refusjon: For studenter som skal ha refundert utgifter til reise eller bolig, som de allerede har lagt ut for benyttes NTNUs Betalmeg-løsning. Å bestille tilgang til «Betalmeg», må den enkelte student gjøre det selv via dette skjemaet.
    Når tilgang er opprettet i løsningen, kan studenten deretter legge inn sin søknad om økonomisk støtte med nødvendig dokumentasjon (kvittering for betalt husleie og/eller reise for hele praksisperioden). Mer informasjon: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Reiseregning+for+ikke-ansatte

I skjemaet under Informasjon om enhet ved NTNU må opplysninger som navn på enhet, organisasjons-id, koststed og delprosjektkode oppgis. Info om det finner man i tabellen under her.

StudentgruppeNavn på enhetOrganisasjons-idKoststedDelprosjektkode
IHG - Sykepleiestudenter MH IHG Sykepleie1002039065701000980002103
IHG - RadiografistudenterMH IHG HTS 1002039165701000981050100
IHG - ErgoterapistudenterMH IHG HTS 1002039165701000981300114
IHG - ParamedisinstudenterMH IHG PARAMED/AKS1002039265701000981855104
IHG – Anestesi studenterMH IHG PARAMED/AKS1002039265701000980884102
IHG – Intensiv studenterMH IHG PARAMED/AKS1002039265701000980884104
IHG – Operasjon studenterMH IHG PARAMED/AKS1002039265701000980884105


Søknad om geografisk særtildeling av studiested ved praksisstudier

Elektronisk søknadsskjema finner du i Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier

Søknadsfrister for studenter ved NTNU i Gjøvik: 1. oktober for praksis i vårsemesteret og 1. mars for praksis i høstsemesteret.

Samarbeidsavtaler

8162 Visninger
Vedlegg