Wikier

Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Eiendomsavdelingen

Retningslinje for oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer ved Seksjon for bygningsdrift i Eiendomsavdelingen.

Formål, omfang og ansvar

Formålet med retningslinjen er å sikre et godt arbeidsmiljø. Seksjon for bygningsdrift skal levere avtalt kvalitet på arbeidet.

Retningslinjen omfatter alle nytilsatte medarbeidere og vikarer de første 6 måneder i Seksjon for bygningsdrift.

Alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift er ansvarlige for at retningslinjen følges.

Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent for alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Oppfølging av nytilsatte og vikarer

Teamleder er kontaktperson hvis nytilsatt/vikar er renholder og driftsoperatør
Områdeleder er kontaktperson hvis nytilsatt/vikar er teamleder
Seksjonssjef er kontaktperson hvis nytilsatt/vikar er områdeleder

1. virkedag

Kontaktpersonen

  • tar imot den nytilsatte/vikaren og sørger for opplæring
  • gir informasjon om rømningsveier og møteplass ved gass/brannalarm, se retningslinje for HMS-opplæring av nye medarbeidere i Eiendomsavdelingen
  • informerer kollegaer og ledere om nytilsatte og vikarer (legg ut melding på Innsida om nytilsatte)

Områdeleder avtaler oppfølgingssamtale etter ca. 2 uker

Hver dag 1. uke

Kontaktperson har daglig oppfølging

Etter ca. 2 uker

Områdeleder har oppfølgingssamtale
Seksjonssjef har oppfølgingssamtale hvis nyansatt/vikar er områdeleder

Etter ca. 4 mnd

Områdeleder har oppfølgingssamtale
Seksjonssjef har oppfølgingssamtale hvis nyansatt/vikar er områdeleder

Etter 5 ½ mnd

Områdeleder foretar endelig evaluering av ansettelsesforholdet

Dokumentreferanse

Oppfølging av nytilsatte

Om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 18.1.13

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: 10.2.11

Nr: AF07