Wikier

Ofte stilte spørsmål fra nyansatte

Ofte stilte spørsmål og svar for nyansatte ved NTNU.

English version - Frequently asked questions - new employees

Tema side om ny ved NTNU | Sider merket med nyansatt

Når er normal kontortid?

Dette kan variere fra enhet til enhet. For generelle retningslinjer knyttet til arbeidstid, se Informasjon om arbeidstid.

Når får jeg betalt?

NTNU setter inn penger på kontoen din den 12. hver måned.Skulle den 12. falle på en helgedag, vil pengene bli overført fredagen før den 12. Lønninger i juni inkluderer feriepenger.

Mer om Lønn

Hva gjør jeg ved sykdom?

Du må ha vært ansatt mer enn 2 måneder på NTNU for å bruke egenmelding. Blir du syk før to måneder er gått, må du skaffe deg sykemelding fra lege.

Blir du syk - eller er hjemme med sykt barn - skal du snarest mulig melde i fra til nærmeste leder. Egenmelding registrerer du i HR-portalen første dag du er tilbake i jobb.

Mer om sykdom

Hvordan reserverer jeg et møterom?

Du kan reservere møterom via kalenderen på datamaskinen din. For mer informasjon, se Hvordan bestille møterom via kalenderen.

Hva er den engelske oversettelsen av ---- ?

NTNU abonnerer på Ordnett, en nettbasert ordbok som kan oversette norsk til blant annet engelsk. Du kan benytte deg av Ordnett enten via datamaskinen din, eller via VPN hjemme. Stewart Clark's English Matters gir rikelig med informasjon knyttet til bruk av engelsk språk, inkludert oversettelser av stillingstitler.

Hvem har ansvar for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen?

Se listen over HMS-koordinatorer

Jeg har behov for spesiell tilrettelegging av arbeidsplassen. Hvem kan hjelpe meg med dette?

HMS-seksjonen kan hjelpe deg med tilpasninger for at arbeidsplassen skal fungere.

Hvor finner jeg programvare?

Gå til siden om programvare for å se hva som er tilgjengelig.

Hvordan får jeg IT-hjelp?

Orakeltjenesten tilbyr IT-hjelp for studenter og ansatte ved hele NTNU, og kan kontaktes på telefon (735) 91500 eller e-post orakel@ntnu.no. Informasjon og veiledninger finner du også på sidene for IT-hjelp på Innsida.

Hvordan får jeg tilgang til epost og nettverksområder som f.eks. hjemmekatalogen hjemmefra?

Ved å installere en VPN-klient (virtuelt privat nettverk) kan du få tilgang til nettverksområder og epost fra datamaskinen din hjemme. Du kan også sette opp VPN på Iphone og PDA. Programmet kobler deg opp mot NTNUs nettverk via internett, og gir deg tilgang til tjenester du normalt må være på campus for å få tilgang til.

Se veiledninger for installering av VPN

Hvordan redigerer jeg min ansattside?

Som ansatt får du automatisk opprettet en offisiell NTNU-side på både norsk og engelsk når alle data om deg er registrert i lønnssystemet Paga. Din hjemmeside vil normalt ha adressen www.ntnu.no/ansatte/fornavn.etternavn. Ansattsidene ser eksempelvis slik ut: http://www.ntnu.no/ansatte/gunnar.bovim

Slik fyller du ut din ansattside

Hvordan registreres data om meg?

Alle som får lønn fra NTNU registreres i lønnsystemet Paga. Du bør logge deg inn i Paga (merk: Du må benytte nettleseren Internet Explorer) og sjekke at dataene stemmer. Fyll gjerne inn felter for familie slik at NTNU har kontaktpunkter hvis noe skulle skje. I tillegg vil du bli registrert i ulike IT-systemer slik at du får tilgang til epost, adgangskort, hjemmeside og telefon.

Hvordan kan jeg skjule identiteten min ved NTNU?

Har du av spesielle årsaker behov for at data (navn) ikke ligger offentlig på NTNUs web må du kontakte din personalansvarlig. Informasjon om deg vil bli skjult i de databasene det gjelder, som lønnssystem (PAGA), telefonkatalog, ansattside og lister over ansatte.

Hvordan søker jeg om parkeringstillatelse?

NTNU har parkeringsavgift på alle parkeringsplasser. Skal du parkere på NTNU må du enten bruke parkeringsappen Apcoa Flow, nettsidene til Apcoa Parking eller parkeringsautomat . Alle betalingsalternativer gir mulighet for NTNU-takst, men forutsetter registrering i NTNUs bilnummerdatabase.

For parkering på sone A og B på Gløshaugen eller Kalvskinnet må du søke om tillatelse for nærparkering for å kunne parkere med NTNU-takst.

Hvor kan gjester parkere?

Timeprisen for besøkende er 28,- kr/t. Dette gjelder også for elbiler. For mer info om parkering for besøkende og oversikt over parkeringsområdene på NTNU se nettsiden Parkering ved NTNU

Kan jeg få dekket mobil-, avis- og bredbåndsabonnement av NTNU?

Det er din leder som avgjør om du kan få dekket utgifter til telefon, bredbånd og avis.

Alt om telefon