Wikier

Masteroppgave for lektorutdanningen - LUR

Her finner du informasjon om masteroppgaven i Lektorutdanningen for realfag (LUR).

Temaside om å skrive masteroppgave | Sider tagget med masteroppgave

Omfang og emner

Omfanget av masteroppgaven er 30 studiepoeng. Den kan legges til siste semester eller spres over de to siste semestrene. Her kan det gjøres tilpassinger ut fra hvilke emner du ønsker å velge i 9. og 10. semester.

Masteremnene skal velges i samråd med masteroppgavens veileder, og minst 15 studiepoeng skal være på masternivå (3000-nivå). De resterende 15 studiepoengene kan være på 2000-nivå. Emnene må være faglig relevante for masteroppgaven. Du må selv gjøre avtale om oppgave med en faglærer innen det aktuelle fagområde.

Vi viser til orienteringene som det enkelte institutt gir om valg av oppgave.

Masteravtale

Innen 15. september siste studieår må du levere en masteravtale som skal signeres av deg selv, veileder på masteroppgaven og instituttet. Du finner avtalen i SharePoint.

Frist for innlevering

Fristen for å levere inn masteroppgaven er 20 uker fra oppstartsdato. Denne datoen skal angis i masteravtalen. Kommer jul eller påske innenfor de 20 ukene, kan du legge til èn ekstra uke.

Masteroppgaven leveres via Inspera Assessment.

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan du søke om forlenget frist. Ta kontakt med studieveileder ved fakultetet, Trude Buøy Solvang (matematikk og informatikk) eller Chris Helen Solvoll (matematikk og biologi, matematikk og fysikk, matematikk og kjemi, kjemi og biologi)

Det kreves skriftlig dokumentasjon eller redegjørelse, samt ny plan for fullføring. Dersom du ikke overholder innleveringsfristen, uten å ha søkt om og fått innvilget forlenget frist, vurderes masteroppgaven som ikke bestått.

Masteroppgaven

Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Profesjonsrelevansen skal beskrives. Før sensurfristen for masteroppgaven skal det være en muntlig presentasjon av oppgaven. Presentasjonen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Sensur

Sensurfristen er 3 måneder etter innlevering.

Skal du samle inn data om personer?

På Innsida finner du også utfyllende informasjon omhvordan du samler inn personopplysninger og hvordan du håndterer personopplysninger.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) gir informasjon om personvernombudsordningen og meldeplikten for forsknings- og studentprosjekter som behandler personopplysninger.

Forskere, veiledere, studenter og andre som har behov for råd og veiledning om behandling av personopplysninger, meldeplikt og godkjennelse av forskningsprosjekter, kan kontakte NTNUs kontaktperson overfor NSD, Anne Marie Snekvik.

Spørsmål?

Kontakt studieveileder for LUR Chris Helen Kvendseth Solvoll