Wikier

Lading av litium-ion batterier til El-sykler og El-sparkesykler

Denne siden inneholder viktig informasjon til deg som benytter ladbare litium-ion (li-ion) batteri til for eksempel elsykkel eller elsparkesykkel. For å unngå varmgang og eventuell brann, er det lagt føringer for korrekt lading av batteriene når du er på jobb.

Ladbare li-ion batterier er mye brukt som energikilde. Dette fordi batteritypen har høy energitetthet, lav vekt, tåler høy belastning og gir lang brukstid. Slike batterier brukes eksempelvis i elbiler, elsykler, elsparkesykler og elbalansebrett.

Føringer for lading på NTNU

Selv om det er liten sannsynlighet for en alvorlig hendelse der Li-ion batterier får varmgang og begynner å brenne, kan det få store konsekvenser dersom det skjer. NTNU har derfor valgt å legge disse føringene til grunn:

 • Batteripakker skal ikke medbringes inn i kontor eller kontorlandskap for lading.
 • Lading skal kun skje i rom som er godt ventilert og har branndetektor.
 • Lading skal skje på brannsikkert underlag og ikke på et oppvarmet gulv.
 • Lad helst i rom med sprinkleranlegg.
 • Laderommet skal ha tilgjengelig slukkemiddel, som enten brannslange eller slukkeapparat F500.
 • Det skal ikke lades i et oppholdsrom, eller rom som er en del av rømningsvei.
 • Det er ikke krav til stikkontakt ut over Schuko 16A med jordfeilbryter C.
 • Vurder tidsbrytere, så det ikke er lademulighet om natten og i helgene.
 • Ved bruk av låsbare, brannsikre ladeskap, bør disse plasseres slik at de lett kan transporteres ut av brannvesenet ved et branntilløp.

Generelle ladevettregler

DSB har i samarbeid med Norsk brannvernforening utarbeidet disse ladevettreglene:

 1. Lad i rom med røykvarsler
 2. Lad når du er våken og til stede
 3. Les og følg produsentens bruksanvisning
 4. Bruk helst original lader
 5. Lad på et flatt underlag som ikke kan brenne
 6. Ikke lad i senga
 7. Ikke lad i korridor eller trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
 8. Bytt ut skadet utstyr
 9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller det blir unormalt varmt
 10. Ved røyk og flammer ring brannvesenet på 110

Se også

Kontakt