Wikier

Avtrekksskap i...

Kjøpe inn eller fjerne avtrekksskap

Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for anskaffelse, flytting eller fjerning av avtrekkskap


Retningslinjen gjelder for ledere eller ansatte med ansvar for flytting eller innkjøp av avtrekksskap.

English version - Purchasing or removing fume cupboards

Temaside om HMS | Sider merket med avtrekksskap

Ved planer om flytting, fjerning og innkjøp av avtrekksskap, kontakt alltid Driftsavdelingen via e-vaktmester. Oppgi skapets id-kode (starter med +) ved fjerning eller flytting av skap.

Fjerning og flytting av avtrekksskap

Dersom fjerning eller flytting av avtrekksskap innebærer ombygging eller funksjonsendring av rom, må det sendes inn søknad om dette.

Søk om mindre ombyggingstiltak (doc)

Send utfylt søknadsskjema til godkjenning hos ditt fakultet i ePhorte.

Anskaffelse av nye avtrekksskap

Anskaffelse av nye avtrekksskap skal skje etter NTNUs retningslinjer for anskaffelser og regler for offentlig anskaffelse.

 • Kartlegg bruksområdene på forhånd for å sikre at avtrekksskapene får korrekt utrustning og kvalitet. Sikre at skapene blir riktig utstyrt med; vann og avløp, uttak for gass, strøm etc. ved behov. Disse individuelle behovene fylles inn i sjekkliste med kravspesifikasjonen.
 • Klarlegging av bruksområder er viktig for å avdekke eventuelle spesielle krav som må settes til ventilasjonsanlegget. Dette gjelder spesielt for aggressive/korrosive damper. Kravene dekker ikke fullt ut arbeid med flussyre, perklorsyre, isotoper eller eksplosiver. Her gjelder helt spesielle krav til korrosjonsresistens, radioaktiv skjerming og/eller robusthet mot deformasjon. Kravene er spesifisert i NS-EN14175-7. Finn standard for avtrekkskap.
 • Muligheten for å etablere nye skap avhenger av hvilke ventilasjonssystem skapene skal knyttes til og kapasiteten til ventilasjonssystemet. Kontakt Driftsavdelingen via E-vaktmester for å få vurdert behov for lufttilførsel og avtrekk som er nødvendig for sikker funksjon og tilstrekkelig høy samtidighetsfaktor (maks antall skap som kan brukes samtidig) for bruk av avtrekksskap.
 • Avklar krav til samtidighetsfaktoren (maks antall skap som kan brukes samtidig)  før anskaffelse eller flytting av skap. Dette har stor betydning for dimensjonering av kapasiteten på ventilasjonsanlegget. Normal samtidighet ligger på ca. 60 % med følgende forslag til differensiering på virksomhetstype:
  • Normal laboratorievirksomhet: Ikke mindre enn 60 %
   Undervisningslaboratorie: Ikke mindre enn 80 %
  • Dersom alle avtrekkskap brukes samtidig i undervisning skal samtidighetsfaktoren være 100 %

Driftsavdelingen har ansvar for registrering av skap i sentral database (FDV-systemet) og inkludering i serviceavtale.

Brukerenheten melder inn følgende informasjon for registrering av avtrekksskap:

 • bygning
 • romnummer
 • leverandør
 • type skap
 • type alarm
 • skapbredde

Krav til nye avtrekksskap

Nye avtrekksskap skal oppfylle kravene i kravspesifikasjon/sjekkliste for innkjøp av avtrekksskap (docx).

Skapene skal plasseres etter krav om avstand mellom; skapene, dør og vegg etc. Kravene er spesifisert i teknisk spesifikasjon CEN/TS 14175-5. Finn teknisk spesifikasjon for avtrekksskap (krever pålogging til NTNUs nett). Spesielle krav til avtrekkskap og ventilasjonssystem gjelder dersom det skal jobbes med høye temperaturer og syrer. Se NS-EN 14175-7. Finn standard for avtrekksskap. Vær spesielt oppmerksom dersom det skal jobbes med hydrogenfluorid eller perklorsyrer.

Se også

Kontakt

Kontakt Driftsavdelingen ved spørsmål om fjerning, flytting eller innkjøp av avtrekksskap.

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 21. februar 2014 - HMSRV6206 - ePhorte 2014/3970