Wikier

Valg ved SU

Kandidater til instituttenes medvirkningsorgan ved SU

På denne siden finner du oversikt over kandidatene til vårens valg av representanter for fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte til instituttenes medvirkningsorgan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) for kommende fireårsperiode.

English version: SU department bodies for participation and co-determination candidates | Valg ved SU


Valg av representanter for fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte til Instituttenes medvirkningsorgan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) er nå avsluttet, og de utregnede resultatene er som følger:

Valgresultatet for valg til Utvidet Ledergruppe ved IPL

Fast vitenskapelig ansatte

Christin Tønseth12,05Medlem
Vegard Frantzen10,82Medlem
Ingvild Kvale Sørensen8,031. vara
Patric Wallin4,32. vara (Kvotert inn ihht Valgreglementets §11.3a)
Carla C. Ramirez5,95Ikke valgt
Heidun Oldervik5,75Ikke valgt

Valgoppslutning: 60 %

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Det ble ikke gjennomført ordinært valg, da det ikke kom noen nominasjoner for velgergruppen. Håkon Jakobsen Aaltvedt utpekes til vervet og oppnevnes som varamedlem.

Teknisk-administrative ansatte

Det ble ikke gjennomført ordinært valg, da det kun var en nominert kandidat for velgergruppen. Berit Berggård oppnevnes til vervet.

Valgresultatet for valg til Instituttstyret ved IGE

Fast vitenskapelig ansatte

Suppleringsvalg av fast vitenskapelig ansatte er avsluttet, og de utregnede resultatene er som følger:

Nina Gunnerus Berg3,4Medlem
Hilde Nymoen Rørtveit3,26Medlem
Jan Ketil Rød2,48Medlem (Kvotert inn ihht Valgreglementets §11.3a)
Chantel Nixon2,681. vara
Alexander S. Dodge2,042. vara
Ståle Angen Rye83. vara
Thomas Halvorsen1Ikke valg

Valgoppslutning: 45 %

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Det ble ikke gjennomført ordinært valg, da det kun var en nominert kandidat for velgergruppen. Amalie Lystrup Østhassel oppnevnes som vara.

Teknisk-administrative ansatte

Torun Hegre5Medlem
Geir Tvedt0,33Vara (Kvotert inn ihht Valgreglementets §11.3a)
Rita Hokseggen1Ikke valgt

Valgoppslutning: 71,43 %

Valgresultatet for valg til Instituttstyret ved ILU

Fast vitenskapelig ansatte

Mari Nygård70,58Medlem
Unni Eikeseth61,86Medlem
Jørgen Klein31,37Medlem (Kvotert inn ihht Valgreglementets §11.3a)
Lise Vikan Sandvik44,91. vara
Camilla Stabel Jørgensen32,262. vara
Per Esven Myren-Svelstad19,023. vara (Kvotert inn ihht Valgreglementets §11.3a)
Gro Hellesnes27,46Ikke valgt
Sidsel Holiman7,97Ikke valgt

Valgoppslutning: 63,76 %

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Suppleringsvalg av midlertidig vitenskapelig ansatte er avsluttet, og de utregnede resultatene er som følger:

Anneke M.A. Kneppers8Meldem
Martin Veier-Olsen4,67Vara

Valgoppslutning 18,18 %

Teknisk-administrative ansatte

Sunniva Saksvik16,67Medlem
Birgitte Lauvstad10,67Vara
Mari Ertzaas Sørlie10,33Ikke valgt
Elisabeth Kathleen Ofstad7,33Ikke valgt

Valgoppslutning: 66,04 %

Valgresultatet for valg til Instituttstyret ved IPS

Fast vitenskapelig ansatte

Det ble ikke gjennomført ordinært valg da det ikke kom noen nominasjoner for velgergruppen.
Alim Nayum ble utpekt til vervet som 2. vara og Eva Oddrun Langvik ble utpekt til vervet som 3. vara.

Marit Christensen15,74Medlem
Nina Jakhelln Laugen12,5Medlem
Leif Edward Ottesen Kennair8,01Medlem
Audun Havnen6,471. vara
Alim Nayum 2. vara
Eva Oddrun Langvik 3. vara

Valgoppslutning: 55,56 %

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Charlotte Fiskum8Medlem
Martin Brattmyr6Vara

Valgoppslutning: 29,55 %

Teknisk-administrative ansatte

Hans Almåsbakk6,33Medlem
Irene Buseth Raaum5,67Vara

Valgoppslutning: 50 %

Valgresultatet for valg til Instituttstyret ved ISA

Fast vitenskapelig ansatte

Marie Florence Moufack8,25Medlem
Nadine Hvesser Lien7,33Medlem
Willy Lichtwarck7,08Medlem
Marko Valenta5,441. vara
Marianne Garvik4,052. vara
Bente Heggem Kojan3,843. vara
Cecilie Ellefsen2,61Ikke valgt

Valgoppslutning: 58,14 %

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Anne Wullum Aasback5,33Medlem
Malin Fævelen3,67Vara

Valgoppslutning 53,85 %

Teknisk-administrative ansatte

Signe Marie Søraunet3,33Medlem
Kari Rodahl3Vara

Valgoppslutning 62,5 %

Valgresultatet for valg til Instituttstyret ved ISS

Fast vitenskapelig ansatte

Heidrun Åm7,49Medlem
Emil André Røyrvik7,46Medlem
Anders Todal Jenssen6,88Medlem
Jo Jakobsen6,561. vara
Melanie Magin6,22. vara
Mariann Villa4,943. vara (Kvotert inn ihht Valgreglementets §11.3a)
Zan Strabac6,31Ikke valgt

Valgoppslutning 63,64 %

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Da det oppstod stemmelikhet mellom kandidatene, ble rangeringen av kandidatene avgjort ved loddtrekning i valgstyret ihht Valgreglementets §11.2d.

Emil Øversveen10,33Medlem
Aurora Sørsveen10,33Vara

Valgoppslutning 27,2 %

Teknisk-administrative ansatte

Mona Fjellvær5,33Medlem
Torbjørn Andre Moe2,67Vara

Valgoppslutning: 75 %

Valgresultatet for valg til Instituttstyret ved SA

Fast vitenskapelig ansatte

Det ble ikke gjennomført ordinært valg, da det ikke kom noen nominasjoner for velgergruppen. Liv Haram ble utpekt til vervet som 1. vara, men kvoteres inn (ihht. Valgreglementets §11.3a) til medlem av instituttstyret. Lorenzo Cañás Bottos blir 1. vara og Martin Thomassen og Jan Ketil Simonsen utpekes til vervene og oppnevnes som hhv. 2. og 3. varamedlem.

Knut Christian Myhre Medlem
Trond Berge Medlem
Liv Haram Medlem (kvotert inn ihht Valgreglementets §11.3a)
Lorenzo Cañás Bottos 1. vara
Martin Thomassen 2. vara
Jan Ketil Simonsen 3. vara

Valgoppslutning 80 %

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Det ble ikke gjennomført ordinært valg, da det kun var en nominert kandidat for velgergruppen. Sean Michael Thompson oppnevnes som medlem til instituttstyret. Valeriya Klementyeva utpekes til vervet og oppnevnes som varamedlem.

Teknisk-administrative ansatte

Maria Tårland4,33Medlem
Geir Tvedt2,33Vara

Valgoppslutning: 83,3 %

Kontakt

Eventuelle spørsmål om valg til Fakultetsstyret kan rettes til valg@su.ntnu.no