Wikier

Godkjenne timer i Min Tid Leder

Leder, attestant/kontrollør skal godkjenne timer som de teknisk-administrativt ansatte har registrert i Min Tid (HR-Portalen).

Temaside om lønn | Sider merket arbeidstid

Obs! 1. januar 2023 erstattes Min Tid av Selvbetjeningsportalen fra DFØ. Se veiledning: godkjenne tid i Selvbetjeningsportalen (dfo.no)

Min Tid Leder i HR-Portalen

 Logg inn i HR-portalen

Velg Min Tid Leder i venstremenyen og det åpner seg et nytt bilde for godkjenning av timer, overtid m.m. Eller velg Min Tid Leder via snarveien på forsiden.

Tips: Hvis du er leder på flere kostnadssteder og ikke ønsker å få opp mange personer på en gang, kan du søke opp ett og ett kostnadssted.

Tidsregistrering

Velg fanen Tidregistrering for å godkjenne timer og overtid for dine ansatte.

Som leder, kontrollør/attestant skal du velge sirkelen Godkjenning for å godkjenne timer og/eller overtid m.m. for de du er leder, attestant/kontrollør for.

Her kan du selv registrere deg inn/ut og det er dine saldoer som vises neders på siden.

Godkjenne timer

Klikk på Spørring øverst til venstre for oversikt over timene som skal godkjennes.

Hvis du skal sjekke flere forskjellige kostnadssteder så bør du legge inn riktig kostnadssted før du klikker Spørring, eventuelt ansattnr/navn for å sjekke en person.

Velg riktig tidsrom i datofeltet. For eksempel: 01.01.2016 – 31.01.2016. Pass på å velge dato så langt tilbake at alle registrerte timer blir med. Det er lurt å skrive 01.01 hele året, fordi det kan hende at noen godkjenner sine timer en måned eller to tilbake i tid. Det kommer automatisk opp 3 måneder tilbake i tid og normalt skal det være tilstrekkelig.

Oversikt over timer

For å få oversikt over timene som skal godkjennes/attesteres klikk på Spørring. Du får opp nytt bilde. Her kan du se oversikt over hvilke personer som har sendt inn timeliste og hvem som har godkjent sine timer eller ikke.

  • Ikke godkjent - den timelønte har IKKE godkjent sine timer selv
  • Godkj for Attestant/Kontrollør - timer/tillegg/overtid som ligger til godkjenning/kontroll hos kontrollør/attestant
  • Godkj for leder - timer/tillegg/overtid som ligger til godkjenning til leder som må godkjennes innen den 1. i måneden for å bli med til utbetaling den 12. i måneden2.

Godkjenning for Attestant/Kontrollør

For å godkjenne timene haker du av for de personene som du vil godkjenne for. deretter klikk på Godkjenne data i høyre hjørne - for å sende overtid m.m. til godkjenning leder.

Hvis du som Attestant finner feil og ikke ønsker å godkjenne timer m.m., så kan du hake av den det gjelder og Angre godkjenning. Registrering blir returnert til den ansatte. Du må gi beskjed til den ansatte om at de må rette opp registreringen og godkjenne på nytt.

Godkjenning for leder

For å godkjenne timene haker du av for de personene som du vil godkjenne for. deretter klikk på Godkjenne data i høyre hjørne - for å sende overtid m.m.

Søke opp en ansatt

Du kan til enhver tid gå inn å sjekke dine timelønte og deres registreringer ved å søke opp den enkelte ansatt.

Velg Vedlikehold for å se og kontrollere "dine" ansatte.

Klikk Spørring for å få opp dine ansatte. Klikk Neste/Forrige for å bytte mellom personer. Du kan også søke på ansattnr eller navn. Husk å sette inn dato intervallet du ønsker å se på.

Klikk Oversikt for å få en liste over ansatte på din seksjon/avdeling. Her kan du klikke på et navn og få opp registreringene til den ansatte.

For at registreringer som timer, overtid m.m. og som ligger i Min Tid skal bli utbetalt, må en leder godkjenne innen de samme fristende som gjelder for vanlig lønnskjøring.

Leder kan til enhver tid gå inn å sjekke sine ansatte og deres tidsregistrering.

Attestant/kontrollør kan du korrigere 90 dager tilbake i tid.

For at registreringer skal bli utbetalt må lederen godkjenne innen de samme fristene som gjelder for vanlig hovedlønnskjøring.

Kontakt

Ta kontakt med din lokale HR-kontakt, eller Økonimiavdelingen ved generell brukerstøtte:

Email: kontakt@okavd.ntnu.no | Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.