Wikier

Kvalitetssystem...

Evaluere emne - for emneansvarlig

Som en del av kvalitetssystemet for utdanning skal du som emneansvarlig evaluere emnet og rapportere til instituttleder. Her finner du støtte til arbeidet med å evaluere og skrive rapporten.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
English version: Course evaluation – for course coordinators


Emneansvarliges oppgaver

Emneansvarlig skal lede emneteamet. 

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av emnet, slik at sammenheng mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering, blir hensiktsmessig og bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet. 

Ved hver gjennomføring av emnet skal emneansvarlig gjennomføre en emneevaluering. Alle emneevalueringer skal inneholde en studentevaluering, normalt basert på referansegruppemetodikk. Ved minimum hver tredje gjennomføring av emnet skal emneansvarlig aktivt etterspørre tilbakemelding fra alle emnets studenter for å sikre at informasjonsgrunnlaget er representativt.

Emneansvarlig skal for hver gjennomføring utarbeide en emnerapport. Emneansvarlig sender rapporten til nåværende studenter i emnet, instituttleder og studieprogramleder(e). Rapporten er tilgjengelig for studenttillitsvalgte på institutt, fakultet og studieprogram og for referansegruppene ved de tre følgende gjennomføringene av emnet.

Emneansvarlig skal følge opp handlingsplan besluttet av instituttleder.

Gjennomføre evaluering av emnet

Alle emnerapporter skal inneholde en studentevaluering. Det gjøres normalt gjennom en referansegruppe.

Metoder for evaluering av emne

Skrive emnerapport

Alle emneevalueringer skal resultere i en emnerapport.

Skrive emnerapport - maler og veiledning, inkl lagring av emnerapport 

Se også: Finn emnerapporter. Alle emnerapporter ligger åpent og kan leses av alle ansatte og studenter.

Introduksjonsvideo til kvalitetssystemet

Introduksjonsvideo til kvalitetssystemet for emneansvarlige (varighet: 9 minutter, 19 sekunder).

Skjermdump fra introduksjonsvideo til kvalitetssystemet for emneansvarlige.

Mål for kvalitetssikring av emner

Målet er å sikre at emnets læringsmål er oppdaterte og relevante, at læringsaktivitetene i emnet bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet og at det er sammenheng mellom læringsmålene, læringsaktivitetene og vurderingsformene. 

Se også

Child Pages (1)

  • Skrive emnerapport

    Som emneansvarlig skal du skrive en rapport om gjennomføringen av emnet. Dette er et ledd i kvalitetssystemet for utdanning, og på denne siden finner du informasjon om hvordan du kan skrive...