Wikier

Brannvernoppgaver for evakueringsansvarlig

(Videresendt fra Evakueringsansvarligs brannansvar)

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Dette dokumentet er et vedlegg til retningslinje for brannvern.

Evakueringsansvarlig representerer NTNU i bygget.

 • Evakueringsansvarlig i Trondheim er Teamleder ved Eiendomsavdelingen
 • Evakueringsansvarlig i Gjøvik er Driftsleder ved Seksjon for eiendom og drift i Gjøvik
 • Evakueringsansvarlig i Ålesund er Områdeleder ved Seksjon for eiendom og drift i Ålesund

Generelle brannvernoppgaver

Oppgaver ved evakueringsalarm

 • Ta på gul brannvest
 • Gå til brannsentral og avles skadested
 • Ring 110 (113 ved personskade)
 • Sørge for at informasjon fra områdeansvarlige blir mottatt og registrert
 • Møte, informere og være tilgjengelig for nødetatene
 • Ring beredskapstelefon 800 80 388 og orienter om hendelsen
 • Videreformidle beskjed fra nødetater når det er greit å gå inn i bygget igjen

Oppgaver rett etter evakueringsalarm

Ressurser

NTNUs beredskapstelefon: 800 80 388

 • Trondheim
  • Teknisk beredskap: 918 97 334
  • NTNUs vektertjeneste: 918 97 373
 • Gjøvik
  • Alle bygg, felles driftstelefon: 918 97 380
  • Vektertjeneste etter arbeidstid (Securitas): 02452
 • Ålesund
  • Alle bygg, driftstelefoner: 915 93 708 og 908 25 271
  • Vektertjeneste etter arbeidstid (Securitas): 02452

Kontakt