Wikier

Etterbetaling

Du kan få etterbetalt lønn ved lønnsopprykk eller etter å ha fått nytt skattekort. Dette utbetales sammen med lønna.

English version - Back pay

Temaside om lønn | Sider merket med lønn

Lønnsopprykk etter lønnsforhandlinger og justeringsoppgjør

Ny lønn beregnes og utbetales så snart som mulig etter at oppgjøret er klart.

Etterbetalinger for fjoråret

Etterbetaling for fjoråret meldes inn til årsoppgaven på utbetalingsåret. Skattetrekk følger skattekortet for utbetalingsåret.

Etterbetaling på grunn av nytt skattekort

Hvis du har fått nytt skattekort med lavere sats enn tidligere, beregnes ny skatt fra den dagen skattekortet gjelder.

Kontakt

Har du spørsmål om etterbetaling, ta kontakt med HR - ansvarlig ved din enhet

Redigert 13.04.18

4143 Visninger