Wikier

Mail

E-post og kalender på mobile enheter for ansatte

Som ansatt kan du legge inn og bruke epost og kalender med NTNUs epostløsning (Exchange) på de fleste mobiltelefoner og nettbrett. Er du student, se E-post for studenter.

Merk: I november starter flyttingen av e-post og kalender for alle NTNUs ansatte til Office 365. Flyttingen gjøres puljevis og vil strekke seg over flere uker. I overgangsperioden vil du kunne oppleve at innhold om e-post på Innsida har avvik og mangler. Sidene vil fortløpende tilpasses ny løsning.

English version - E-mail for mobile devices

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

Epost på Android og iOS

Se hvordan du legger inn e-post på ulike enheter.

Synkronisering

Active Sync finnes på de fleste mobiltelefoner som støtter vårt epostsystem (Exchange). Du skriver inn disse dataene:

  • Brukernavn: brukernavn@win.ntnu.no (ditt NTNU-brukernavn)
  • Passord: Vanlig NTNU-passord
  • Serveradresse: mail.ntnu.no
  • Domene: tom eller win.ntnu.no
  • SSL:

Sikkerhet

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.