Wikier

Doktorgradsutvalget ved IV

På denne siden finner du informasjon om doktorgradsutvalget ved IV sin sammensetning.

Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad

Sammensetning

Bernt Johan Leira (leder) | Professor | Marin teknikk

Maria Fernandino | Professor | Energi- og prosessteknikk

Bjørn Eske Sørensen | Førsteamanuensis | Geovitenskap og petroleum

Gabriele Lobaccaro | Førsteamanuensis | Bygg- og miljøteknikk

Karl Henning Halse | Førsteamanuensis | Havromsoerasjoner og byggteknikk

Nora Jansson | Ph.d.-stipendiat | Maskinteknikk og produksjon

Fra fakultetsadministrasjonen

Runa Nilssen | Seniorkonsulent | IV-fakultetet

Elin Steen | Seniorkonsulent | IV-fakultetet

Dato for møtene i doktorgradsutvalget

Fredag 21. januar 2022

Frist for å sende inn saker: 7. januar

Onsdag 9. mars 2022 (ordinært møte)

Frist for å sende inn saker: 21. februar

Onsdag 20. april 2022 (kun prosjektbeskrivelser)

Tirsdag 24. mai (ordinært møte)

Frist for å melde inn saker: 9. mai

Ta kontakt med Elin Kristidatter Steen eller Runa Nilssen dersom du ønsker å melde inn saker til møtene.

Relaterte lenker

1547 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Råd og utvalg