Wikier

Bruk av verneutstyr

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å sikre at påbudt verneutstyr benyttes. Den omfatter alle medarbeidere og innleid personell i Campusservice.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent for alle medarbeidere ved Campusservice.

Medarbeidere skal

  • bruke påbudt verneutstyr
  • sjekke at verneutstyret er intakt før bruk
  • melde inn feil og mangler på felles verneutstyr til områdeleder/fagleder

Områdeleder/fagleder skal

  • sørge for nødvendig opplæring
  • sørge for at verneutstyr med brukerveiledning er tilgjengelig

NTNU-bestemmelser

Personlig verneutstyr

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.9.2012

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: K03

Nr: D08