Wikier

Student ved IDI

Bonusemner - IDI

Informasjon om bonusemner og påmelding, for bachelorstudenter ved faggruppa AIT ved IDI 

 

 

 

 

På denne siden finner du informasjon til studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) fagenhet AIT (Anvendt informasjonsteknologi).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med BIDATA | Se sider merket med ITBAINFO | Se sider merket med ITBAITBEDR | Se sider merket med BDIGSEC | Se sider merket med ITMAIKTSA

 

Kort om bonusemner

Bonusemne er et tilbud til deg som er student på følgende studieprogram ved IDI:

 • Dataingeniør (ITHINGDA/BIDATA Trondheim)
 • Informasjonsbehandling (ITBAINFO)
 • Drift av datasystemer (ITBAINFODR)
 • Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC Trondheim)
 • Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR) tidligere "IT-støttet bedriftsutvikling"
 • Digital samhandling (ITMAIKTSA)

Bonusemnene er stort sett emner med studierettskrav til ITBAINFO (det finnes noen få andre emner, feks IINI4014). Bonusemner tilbys våre studenter som følger normal studieprogresjon, dvs. 30 sp pr semester/ 60 sp per år. Bomusemnene kommer i tillegg til de vanlige emnene dine. (NTNU har mange "åpen emner" uten studierettskrav - disse kan du selv melde deg på via studentweb. Se i emnebeskrivelsene om emnet har studierettskrav).

For bonusemne er det to hensyn instituttet må ta:

 1. Det må settes en øvre grense for antall emner hver student kan sponses med.
 2. Bonusemne kan ikke velges dersom effekten blir dårlig studieinnsats på de obligatoriske emnene.

Disse to hensynene er nedfelt i et vedtak i instituttet, og praktiseres slik:

Studenter med full studieprogresjon gis mulighet til å ta bonusemner. Det kan tas ett emne (7,5 studiepoeng) pr semester. Studenter med full studieprogresjon som i tillegg har bestått alle bonusemner vedkommende har påbegynt tidligere semestre, tillates å ta ytterligere 7,5 studiepoeng pr semester. Første mulighet til å ta bonusemner blir i 2. semester (våren) i ditt første studieår. Bonusemner du kan velge fra er emnene som inngår i IDI´s nettbaserte undervisning, dvs emner med emnekode IINIxxxx og INFTxxxx. Se emneoversikten for IINI-emner og INFT-emner. Legg merke til at det er få IINI-emner som kan tas våren 2021 pga at mange er utgåtte emner (de står på listen etter som vi må tilby en siste eksamen for studenter som allerede har tatt emnet).

 

Påmelding til bonusemner

 • Benytt eget skjema for påmelding til bonusemne. Frist 15. august (høst) og 13. januar (vår). 

 • Studieveileder vil sjekke om du oppfyller regelen om full studieprogresjon.

 • Du vil få en epost om ditt bonusemne er godkjent eller ikke. Dersom det er godkjent vil du finne emnet i utdanningsplanen på studentweb og du må undervisnings-/ og vurderingsmelde deg selv. Emnet kommer deretter opp i Blackboard.

 • Emnene har nettbasert undervisning og starter opp på Blackboard midt i august og midt i januar (uke 34 for høsten 2020 uke 2/3 får våren 2021).

OBS!! Du må selv melde deg til eksamen/vurdering i bonusemner via Studentweb.
Husk fristene for eksamens-/vurderingsoppmelding: 15. september (høst) og 1. februar (vår)

Tilbudet om bonusemner gir deg mulighet til å ta ekstra emner som utfyller studiet ditt godt og som er relevante i arbeidsmarkedet. At bonusemnene er nettbaserte, gir deg større fleksibilitet mht. fordeling av den ekstra studiebelastningen de medfører.

Dersom du har spørsmål om bonusemner tar du kontakt med din programansvarlig/studieveileder.

 

Hvorfor er det lurt å ta bonusemner?

 • Bonusemnene er nettbaserte, og du må studere på egenhånd. Dermed kan du trolig få tid til å passe bonusemner inn i din øvrige hverdag. Frister må selvsagt holdes, men det er likevel fleksibelt.

 • Det å studere nettbasert øver din evne til selvstendig læring.

 • Du blir mer attraktiv i arbeidsmarkedet fordi du kan skilte med flere emner enn normalt, som igjen betyr at du har en bredere faglig portefølje.

 

Bonusemner for studenter ved IDI AIT

Ved IDI AIT har vi en stor nettbasert aktivitet som vi ønsker at studentene våre skal få nyte godt av. Bonusemner er et flott tilbud som lar deg som har ekstra kapasitet ta enda flere emner i tillegg til full studieprogresjon. Du kan i utgangspunktet velge nokså fritt blant IDI sine nettbaserte emner.

Oversikt over mulige bonusemner: IINI-emner og INFT-emner

 

Følgende regler gjelder for å ta bonusemner:

 • Det er mulig å ta bonusemner fra og med 2.semester i studiet til og med 6.semester. Ikke 1.semester.

 • For å kunne ta et bonusemne kan du ikke stå igjen med emner fra tidligere semestre i henhold til studieplanen.

 • Dersom du består alle 30 studiepoeng og i tillegg har bestått alle påbegynte bonusemner i tidligere semestre, kan du ta to bonusemner i semesteret etterpå. To bonusemner er maks per semester.

 • Et bonusemne kan bli avlyst dersom det er få studenter. Du må derfor se på bonusemner som nettopp en mulig bonus, ikke noe du har krav på. Dersom et bonusemne skulle bli avlyst, får du anledning til å velge et annet i stedet.

Merk at du ikke må ta bonusemner hvert semester. De færreste tar to på en gang, men det er mulig om en vil det.

Kontakt

Har du spørsmål om bonusemner kan du ta kontakt med Ingrid Island.