Wikier

Arbeidsoppdrag i Lydia for logistikk

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjen skal sikre rett saksbehandling av arbeidsoppdrag i LYDIA og omfatter mottakere av arbeidsoppdrag i Lydia på logistikk. Områdeleder ved LPR er ansvarlig for at retningslinjen gjøres kjent for mottakere av arbeidsoppdrag i Lydia på logistikk. De som mottar arbeidsoppdrag i Lydia på logistikk er ansvarlige for at retningslinjen blir fulgt.

Beskrivelse av arbeidsoppgave

 • Åpne Lydia daglig, ca kl. 7.30 og ca kl. 12.00, for å motta kjøreoppdrag
 • Endre status til "Ikke påbegynt", evt. "Påbegynt"
 • Vurder oppdragene etter dato «innen» når oppdraget skal være utført.
 • Sett senest slutt for oppdraget i feltet (Navn) når oppdraget skal utføres.
 • Svar kunde i tilbakemeldingsfeltet at du har mottatt ordren.
 • Hak av til kontaktperson/kunde for melding på e-post
 • Ved overføring til bil skal det også settes ansvarlig
 • Skriv tilbakemelding til kunde dersom det blir problemer med henting/levering.
 • Skriv hva årsaken er. Hak av til kontaktperson/kunde for tilbakemelding. Dette skal gjøres fordi kontaktperson/kunde skal vite hva som skjer.
 • Trykk på lagre og send.
 • Trykk send melding.
 • Sluttfør umiddelbart når arbeidet er utført.

Hvis nytt oppdrag mottas muntlig fra kunde som skal på en annen adresse skal følgende opplysninger skrives ned: 

 • Hvor varene er hentet.
 • Hvor varene er levert.
 • Telefonnummer, enten fra kunde eller til kunde. For senere bruk hvis spørsmål.
 • Hvis disse opplysningene ikke er å oppdrive skal ikke sjåføren ta med varen.
 • Meld disse oppdragene inn i e-vaktmester samme dag og sluttfør oppdraget.

Dokumentreferanse

Veileder for saksbehandling i Lydia

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato13.01.14

Godkjent av: Elin Sølberg

Erstatter: Ny

Nr AF28