Wikier

Anskaffelser

Rutinebeskrivelser, skjemaer og annen informasjon for bestillere

Temaside bestille | Sider merket bestille | Sider merket anskaffelser

Meldingskanal "Bestillerinformasjon for bestillere"

Generelle regler ved anskaffelser

Ta kontakt med din lokale bestiller, som kan undersøke om det finnes en rammeavtale for ditt behov.

Finnes det ingen rammeavtale og verdien på anskaffelsen er over 500.000,-, skal du kontakte Seksjon for anskaffelser og innkjøp. Enkelte enheter har tillatelse til å gjennomføre anskaffelser opptil 1,3 mill. Ta alltid kontakt med din lokale bestiller for nærmere informasjon.

Er verdien på anskaffelsen under 500.000 eks. mva, ta kontakt med din lokale bestiller.

Det presiseres at minikonkurranser som skal kjøres mot allerede inngått rammeavtale, skal gjennomføres av lokal bestiller.

Rutiner og brukerveiledninger ved anskaffelser

Bestilling/fakturering

Rollebeskrivelser for bestillere og fagbestillere

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no