Wikier

Undervisningsrom...

314 - Undervisningsrom

Romreservasjon

 Reserver rommet i TP

Romreservasjon gjøres gjennom timeplantjenesten TP. Her finnes også informasjon om hvilket utstyr som finnes i rommet, antall sitteplasser med mer.

Informasjon om dette rommet

  1. Rommet er tilrettelagt for studentaktiv undervisning.