Wikier

Økonomisk støtte til studentarrangement

Linjeforeninger, studentorganisasjoner og studentarrangement kan søke om økonomisk støtte.


Tips til hvordan du kan få støtte

Tips til hvor du kan søke økonomisk støtte eller tjene inn penger til organisasjonen finner du på Studentorganisasjonen Onlines nettsider (se kapittelet om "Ressurser" et stykke ned på siden).

Studentenes tilgjengelighetspott

I tillegg til mulighetene som står på Onlines sider kan du søke Studentenes tilgjengelighetspott. Tilretteleggingstjenesten har satt av en årlig tilgjengelighetspott på 25 000,- som studentforeninger/ - organisasjoner kan søke på for å gjøre aktiviteter og arrangement tilgjengelig for studenter med funksjonsnedsettelser.

Hvorfor og hvordan tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelse (pdf)

Kriterier

  • Søker må være en studentforening/-organisasjon med tilhørighet til NTNU
  • Foreningen/organisasjonen må være Brønnøysundsregistrert
  • Midlene det søkes om skal bidra til å øke muligheten for at studenter med funksjonsnedsettelse kan delta ved arrangementet, eller gi en påskjønnelse for universell utforming: at arrangementet allerede er planlagt slik at det inkluderer personer med ulike behov

Søknaden må inneholde

  • Informasjon om hvem som står ansvarlig for arrangementet/aktiviteten
  • Informasjon om arrangementet/aktiviteten, og dato for gjennomføring
  • Beskrivelse av hvordan midlene det søkes om vil bidra til å inkludere studenter med funksjonsnedsettelse, eller hvordan ulike behov allerede er ivaretatt
  • Beløpet det søkes om

Søknader behandles fortløpende.

Søknader sendes til

epost: tilrettelegging@st.ntnu.no

Tildeling

Ved tildeling vil det vektlegges i hvilken grad arrangementet det søkes midler/påskjønnelse til, vil bidra til å nå målet om å inkludere studenter med funksjonsnedsettelser. Søkere kan få tildelt hele, eller deler av beløpet det søkes om.

Innen to måneder etter arrangementet/aktiviteten plikter man å levere:

  • En kort evaluering fra arrangementet med informasjon om hvordan studenter med ulike behov ble ivaretatt

Om tilgjengelighetspotten

NTNU har godt over 2000 studenter som har en funksjonsnedsettelse. Blant disse studentene er det synshemmede, hørselshemmede, bevegelseshemmede, studenter med ulike psykiske lidelser, og studenter med en rekke andre funksjonsnedsettelser. I 2011/2012 fikk studentene NTNUs Tilgjengelighetspris for sitt engasjement og påtrykk i saker for å bedre studiesituasjonen for studenter med funksjonsnedsettelse. NTNU ønsker å oppmuntre til fortsatt engasjement, skape bevissthet om viktigheten av universell utforming og tilrettelegging, og gi en påskjønnelse til de som allerede gjør arrangement tilgjengelig for studenter med funksjonsnedsettelse.  NTNU Tilrettelegging har derfor opprettet en årlig Tilgjengelighetspott på 25 000,- der studentforeninger/ - organisasjoner kan søke.