Språkvelger

English

Banner - evaluere emne for emneansvarlig

Evaluere emne

For emneansvarlig

Evaluere emne

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av emnet, slik at sammenheng mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering blir hensiktsmessig og bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.

Som en del av kvalitetssystemet for utdanning skal du som emneansvarlig evaluere emnet og rapportere til instituttleder. Her finner du støtte til arbeidet med å evaluere og skrive rapporten.

 

A.Finne metoder

Alle emneevalueringer skal inneholde en evaluering utført av studentene. Det gjøres normalt gjennom en referansegruppe.

Her finner du metoder for evaluering av emne

 

A.Skrive emnerapport

Som emneansvarlig skal du for hver gjennomføring skrive en emnerapport.

Slik finner du tidligere rapporter

 

A.Lagre emnerapport

Emneansvarlige skal lagre rapporten slik at den blir tilgjengelig for andre.

Her lagrer du rapporten

 

A.Del emnerapport

Send rapporten til nåværende studenter i emnet, instituttleder og studieprogramleder(e). 

Hvor ofte evalueres emnet?

Hvor ofte evalueres emnet?

Ved hver gjennomføring av emnet skal emneansvarlig gjennomføre en emneevaluering med studentevaluering, normalt basert på referansegruppemetodikk.

Ved hver 3. gjennomføring skal emneansvarlig aktivt etterspørre tilbakemelding fra alle emnets studenter for å sikre at informasjonsgrunnlaget er representativt.


Se også:

Emneevaluering for studenter

Emneevaluering for faglærere

Emnegjennomføring

Hovedside - kvalitetssystem for utdanning


Mål for kvalitetssikring av emner

Mål for kvalitetssikring av emner

Målet er å sikre at emnets læringsmål er oppdaterte og relevante, at læringsaktivitetene i emnet bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet og at det er sammenheng mellom læringsmålene, læringsaktivitetene og vurderingsformene.